Navigácia

Obsah

Obec Radatice

Obec Radatice leží v juhovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 285 m v sútoku potokov Kujava a Žarinec, s vodným tokom Svinka. Nachádza sa asi 15 km od Prešova v juhozápadnom smere. 

V súčasnosti má obec 782 obyvateľov. Obec má plnoorganizovanú cirkevnú základnú školu, materskú školu a kultúrnu pamiatku, ktorou je neskoroklasicistický kaštieľ, kde má sídlo obecný úrad, obecná knižnica a klub dôchodcov i kultúrna miestnosť.

V obci je sídlo farského úradu, pod ktorý patria filiálne obce Bzenov, Janov a Ruské Pekľany.Keďže obec vznikla spojením dvoch obcí, má aj dva kostoly a to farský kostol, zasvätený sv. Martinovi a kostol P. Márie a jednu kaplnku zasvätenú Ružencovej P. Márii.

Radatice

15.05.2018

Obec Radatice

Obec Radatice

V tejto časti si môžete prezrieť fotky našej obce. Ak viete prispieť nejakým svojím zaujímavým záberom, neváhajte a pošlite nám ho na náš mail: obecradatice@onlinenet.sk. Radi ho zverejníme

Detail

Základné informácie

  • okres: Prešov

  • počet obyvateľov: 782

  • rozloha obce: 19,14 km2

  • nadmorská výška: 284 m n.m

  • prvá písomná zmienka: 1261

Aktuality

08.08.2018

Verejná obchodná súťaž č.1/2018

Obec Radatice vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ a ods.9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ č. 1/2018.

Detail

06.08.2018

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU.

Detail

24.07.2018

Cesta okolo obecného úradu

Rekonštrukcia a výstavba novej miestnej komnikácie.

Od 24.7.2018 sa začína rekonštrukcia pôvodnej cesty a výstavba novej miestnej komunikácie v smere okolo obecného úradu na cintorín. Žiadame Vás o toleranciu a o strpenie pri možných obmedzeniach.

Detail