Navigácia

Obsah

Materská škola 

V obci pôsobí Materská škola. Budova materskej školy je umiestnená v strede obce mimo hlavného cestného ťahu v prekrásnom prostredí a priestranným školským dvorom. Areál je vybavený hojdačkami, preliezkami, pieskoviskom, ako aj rekreačnou časťou. Okolitá príroda umožňuje deťom  prechádzky do jej okolia, vnímať jej krásu, spoznávať nepoznané a obdivovať všetko, čo príroda ponúka. Našim cieľom je vytvoriť spokojnosť a vzdelávanie detí, pričom vychádzame z Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách.

Riaditeľkou MŠ je p. Slávka Cisková, ktorá sa spolu s pani učiteľkou Janou Piatkovou venuje našim deťom. Za čistotu je zodpovedná p. Mária Kolcúnová. MŠ navštevuje 21 detí. V novembri 2015 sme vyhrali súťaž Domestos pre školy. Čo to pre nás znamená? Že niekedy na jar sa bude rekonštruovať kúpeľňa v MŠ. Obec získala finančné prostriedky vo výške 4000 € a  materiál v hodnote 4000 €. Je to výborný posun našej škôlky. Viac o pôsobení MŠ môžete nájsť na Facebooku – Materská Škola Radatice.

Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň, ktorej vedúca je p. Magdaléna Liptáková. Za chutné jedlá sa môžeme poďakovať p. kuchárke, Márii Jurkovej. Výbava kuchyne je už dosť stará. Preto sme sa rozhodli vytvoriť zbierku na novú kuchyňu. Prispieť môžete aj vy. Bližšie informácie nájdte na stránke Ľudia ľuďom.

.Materská škola

Materská škola 
Radatice 210
082 42
Okres Prešov

Telefón: +421 51 779 62 21 

Web:www.ms-radatice.szm.sk

Cirkevná základná škola

V obci pôsobí Cirkevná základná škola sv. Martina. Keďže obec túto školu nespravuje, uvádzame vám odkaz na stránku školy.