DHZ

Cvičenie DHZ

dhz 1 dhz 2 dhz 3 dhz 4 dhz 5

História DHZ

Prvá písomná zmienka o založení hasičskej organizácie v obcí je z roku 1894.

Hasičskáorganizácia v Radaticiach patrila do Okresnej hasičskej organizácie Široké, do XIX. Rokycanskej stotiny, veliteľom stotiny bol Piller Kálman statkár z Pekľan, veliteľom oddielu bol statkár z Radatic – Hrabéczy Gábor a veliteľom čaty bol statkár – Tőrők Kálmán z Radatíc.

Reorganizácia dobrovoľného hasičského zboru v Radaticiach bola v roku 1920, keď bola obnovená činnosť Dobrovoľného hasičského zboru. Bližšie informácie nájdete v kronike DHZ Radatice.

Súčasnosť

Od roku 2014 členovia výboru sú: Predseda: K. Šebešová, Podpredseda: T. Guman, Veliteľ: J. Čelovský, Strojník: P. Šebeš, Pokladník: M. Homoľová. Preventívar: M. Pápež.

V roku 2015 obci bol pridelený proti požiarny vozík v hodnote asi 16 000 € (viď článok nižšie), a tiež hasičské auto bolo repasované. DHZ Radatice v súčasnosti tvorí 32 členov. Na obvodovej súťaži, a tiež pohárových súťažiach sa zapája jedno družstvo mužov. Aktívne sa snažíme približovať našu činnosť aj ostatným obyvateľom obce organizovaním ukážok pri príležitosti Dňa detí a prácou s deťmi.

Slávnostné odovzdanie repasovaného hasičského auta TATRA 815

V sobotu 23.1.2016 sa v Radaticiach uskutočnilo slávnostné odovzdanie nášho hasičského auta, ktoré bolo na repasácii v Liptovskom Hrádku. Auto prešlo veľkou zmenou a modernizáciou. Odovzdanie prebehlo za účasti podpredsedu vlády a ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka. Medzi pozvanými boli aj Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja a pán Stanislav Kubánek, riaditeľ Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Odovzdanie protipovodňového vozíka

Naša obec sa dostala do zoznamu miest a obcí, ktorým sa na základe analýz vytvorených v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, priradili protipovodňové vozíky. Tie  putovali do lokalít, kde sú záplavy rizikom. My sme si svoj vozík prevzali v piatok 18.12.2015 v Prešove, kde sa hromadne odovzdalo až 74 vozíkov z celkového počtu 621. Vozíky sa dajú otvoriť z troch strán, pričom každá poskytuje užitočnú techniku na boj proti veľkej vode. Ide o kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, osvetľovacie vybavenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo s vybavením, plávajúce čerpadlo, náradie a príves. Pevne veríme, že túto techniku nebudeme musieť často využívať. Ak však k takejto situácii dôjde, budeme lepšie pripravení a určite nám technika pomôže.

Oslava 94.výročia založenia DHZ a 120. výročia Šarišskej župy

Dňa 2.8.2014 sa oslavovali dve výročia, a to založenia DHZ a Šarišskej župy. Pri tejto príležitosti naši Dobrovoľní hasiči v spolupráci s Obecným úradom zorganizovali oslavu, v ktorej bola zahrnutá aj súťaž. Zúčastnení mohli vidieť aj simulovaný požiar auta a jeho následne zahasenie. K dispozícii bolo občerstvenie ako aj guláš.