Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

Verejná obchodná súťaž č.1/2018

Obec Radatice vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ a ods.9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ č. 1/2018.
celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor:

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU. celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor:
Cesta okolo obecného úradu

Rekonštrukcia a výstavba novej miestnej komnikácie.

Od 24.7.2018 sa začína rekonštrukcia pôvodnej cesty a výstavba novej miestnej komunikácie v smere okolo obecného úradu na cintorín. Žiadame Vás o toleranciu a o strpenie pri možných obmedzeniach.

celý text

ostatné | 24. 7. 2018 | Autor:

Dovolenka v zdravotnom stredisku Bzenov

Od 30.07.-10.08.2018 bude zdravotné stredisko v Bzenove zatvorené. celý text

ostatné | 24. 7. 2018 | Autor:
Satne

Rekonštrukcia šatní TJ Družstevník Radatice

V pondelok 16.7.2018 sa začala rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku. Po minuloročnej výmene okien a dverí sa v týchto dňoch budova zateplí. 5.augusta, kedy sa začína nový ročník súťaže by mala byť ukončená aj nová fasáda. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor:

Spôsob zberu odpadov spoločnosťou Fúra, s.r.o.

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti so zberom vedľajších živočíšnych produktov z obchodných reťazcov a fariem Vám ponúkame nasledujúce služby pre jednotlivé odpady: celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

V prípade vzniku mimoriadnych udalostí, ako napríklad maximálna teplota vzduchu, výskyt silného vetra, snehové jazyky a záveje či silná búrka, je dobré riadiť sa nasledovnými odporúčaniami. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:
Kamerový systém v našej obci 1

Kamerový systém v našej obci

V obci Radatice bol nainštalovaný kamerový systém. Má prispieť k zníženiu kriminality, protispoločenskej činnosti a k celkovému zlepšeniu situácie ohľadom bezpečnosti občanov a návštevníkov obce. celý text

náš tip | 23. 5. 2018 | Autor: