Navigácia

Obsah

Verejná obchodná súťaž č.1/2018

Typ: ostatné
Obec Radatice vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ a ods.9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ č. 1/2018.

                    Obec Radatice, Radatice 105, 08242, IČO: 00327662

vyhlasuje

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ a ods.9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

 

    VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ č. 1/2018

 

                                na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej

                  zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce Radatice.

 

  Podmienky Verejnej obchodnej súťaže sú uvedené v časti Zverejňovanie-Úradná tabuľa

 


Vytvorené: 8. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 8. 2018 15:28
Autor: