ÚPSVaR

ÚPSVaR Prešov Vás týmto informuje o Európskych službách zamestnanosti (EURopean Employment Services) EURES, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ a Švajčiarska.

Na európskej úrovni je činnosť siete EURES metodicky riadená Európskou komisiou, na Slovensku funguje EURES na všetkých 46 úradoch práce , soc. vecí a rodiny.

Služby siete EURES sú poskytované bezplatne širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom. Bližšie informácie nájdete na stránke www.eures.sk

Sieť EURES každoročne organizuje medzinárodnú burzu práce za účasti zahraničných zamestnávateľov a partnerov siete a burzy práce a informácií pre cieľové skupiny záujemcov o zamestnanie. V dňoch 18. – 19. apríla 2013 v Nitre, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a EURES zorganizuje svoj najväčší veľtrh práce pod názvom JOB EXPO 2013. Bližšie informácie nájdtete aj na www.jobexpo.sk

 

Leave a comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>