VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

OBEC RADATICE

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Radatice na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

IČO: 00327662

DIČ: 2020543283

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., č.ú.: 0456829001/5600

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce

ADRESA

Obec Radatice

Obecný úrad Radatice 105

082 42  p. Bzenov

KONTAKT

Telefón: +421517796234

Fax:        +421517796234

Mobil:          0905207706

e-mail: obecradatice@onlinenet.sk

internetová adresa: www.obecradatice.sk

Zákon č. 95 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov okrem iného upravuje aj zadávanie zákaziek s finančným limitom:

  • Od  1 000 € do 20 000 € – tovary/služby
  • Od  1 000 € do 30 000 € – stavebné práce
  • Od  1 000 € do 40 000 € – potraviny

Obec Radatice (ďalej len „obec“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Obec zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

 

 

 

 

Leave a comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>