Navigácia

Obsah

Úcta k starším

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. V sále obecného úradu sme 11. októbra potešili seniorov z našej obce.

V sále obecného úradu sa stretli seniori na podujatí Úcta k starším. Po vystúpeniach detí z Materskej školy a školákov CZŠ sv. Martina prebehlo blahoželanie jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho jubilea. 60-tnikov, 70-tnikov, 80-tnikov a 90-tnikov je v obci 17. Zároveň bolo poďakované za činnosť pre Spolok JDS Radatice bývalému predsedovi p. Milanovi Marchevskému. Štvrtkové popoludnie sa nieslo v znamení vzájomných rozhovorov, pekných vystúpení a pozornosti tým, ktorí si ju zaslúžia nielen v mesiaci október.