Navigácia

Obsah

ÚPSVaR

ÚPSVaR Prešov Vás týmto informuje o Európskych službách zamestnanosti (EURopean Employment Services) EURES, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ a Švajčiarska.

Na európskej úrovni je činnosť siete EURES metodicky riadená Európskou komisiou, na Slovensku funguje EURES na všetkých 46 úradoch práce , soc. vecí a rodiny.

Služby siete EURES sú poskytované bezplatne širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom. Bližšie informácie nájdete na stránke www.eures.sk

Sieť EURES každoročne organizuje medzinárodnú burzu práce za účasti zahraničných zamestnávateľov a partnerov siete a burzy práce a informácií pre cieľové skupiny záujemcov o zamestnanie. V dňoch 18. – 19. apríla 2013 v Nitre, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a EURES zorganizuje svoj najväčší veľtrh práce pod názvom JOB EXPO 2013. Bližšie informácie nájdtete aj na www.jobexpo.sk