Navigácia

Obsah

Dotácia z Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019

Typ: náš tip
Dotácia z PSKKaštieľ, v ktorom sídli obecný úrad má nové bočné dvere vďaka dotácii PSK v sume 2400 €.

Kaštiel, v ktorom sídli obecný úrad prechádza obnovou aj vďaka dotáciám z Prešovského samosprávneho kraja. V minulom roku získali Radatice financie na výmenu hlavných a vnútorných dverí kaštieľa. V tomto roku poskytol Prešovský samosprávny kraj obci dotáciu na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 189/2019 zo dňa 8.4.2019 v rámci Výzvy PSK. Na základe projektu s názvom "Výmena dverí v kaštieli v obci Radatice II." získali Radatice 2400 €. Obec sa zapojila do programu 2. Kultúra a podprogramu 2.2. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Pôvodné dvere boli v zlom technickom stave. Nespĺňali funkciu ochrany majetku obce, spôsobovali tepelné úniky a chýbala im aj estetická stránka. Výmena dverí prebiehala v súlade s odporúčaniami Krajského pamiatkového úradu v Prešove.


Vytvorené: 11. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 11. 2019 13:50
Autor: