Menu
Obec Radatice
ObecRadatice
hore

Materská škola v Radaticiach znova otvára svoje brány!

Plagát zápis MŠ Radatice

Materská škola Radatice, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch:
2.mája - 15.mája 2022

                                                Zápis do MŠ Radatice 2022/2023

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

Prednostne sa zo zákona prijímajú deti:

- pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t. j. ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia päť rokov veku,
- ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania – deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, podľa miesta trvalého bydliska,
- ak nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2022 môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ (na predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania môže byť dieťa prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu s predložením súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast).


Ostatné podmienky prijímania detí:
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka MŠ pri prijímaní uprednostní deti:
- pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola),
- ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
- ktoré dovŕšili tretí rok veku do 31. augusta 2022.
Deti po dovŕšení 2. roku veku môžu byť prijaté len vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – upevnené stravovacie návyky, a základné hygienické návyky u dieťaťa a je voľná kapacita v MŠ.


Riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí /neprijatí najneskôr do 30. júna 2022.
Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

K ZÁPISU JE POTREBNÉ:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy - potrebné je pravdivo vyplniť všetky údaje. Neúplne vyplnené žiadosti nebudú akceptované. Za správnosť a pravdivosť údajov zodpovedá zákonný zástupca, ktorý žiadosť podáva. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dieťa z MŠ počas adaptačného pobytu kedykoľvek vylúčené (žiadosť je k dispozícii na internetovej stránke MŠ – https://www.msradatice.sk/tlaciva, prípadne na obecnej stránke www.obecradatice.sk.
Lekárom potvrdenú zdravotnú spôsobilosť a údaj o povinnom očkovaní. - Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, potrebné je predložiť k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

ŽIADOSŤ MOŽETE ODOVZDAŤ:
Osobne v budove MŠ Radatice v termíne: 2. mája - 15. mája.
Poštou na adresu: Materská škola Radatice, Radatice 210, 082 42 Bzenov.
E-mailom: materska.skola.radatice@gmail.com


 ČO BY MALO DIEŤA ZVLÁDNUŤ PRED NÁSTUPOM:
- zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby,
- mať základy samoobslužných návykov ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie, samostatne jest a piť,
- hygienické návyky, používanie WC (bez plienky!), umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,
- vedieť komunikovať


                        TEŠÍME SA NA VÁS!

Žiadosť o prijatie dieťaťa

 

Prílohy

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.docx

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,35 kB
Dátum vloženia: 8. 4. 2022 12:01
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 4. 2022 13:57

Udalosti v obci

Voľby 2022

Voľby 2022

Referendum 2023

Referendum 2023

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Natur-Pack

CORONA INFO

CORONA INFO

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:93
TÝŽDEŇ:93
CELKOM:210658