Navigácia

Obsah

Spôsob zberu odpadov spoločnosťou Fúra, s.r.o.

Typ: ostatné
Spôsob zberu odpadov spoločnosťou Fúra, s.r.o. 1Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti so zberom vedľajších živočíšnych produktov z obchodných reťazcov a fariem Vám ponúkame nasledujúce služby pre jednotlivé odpady:

Spôsob zberu odpadov spoločnosťou Fúra, s.r.o.

1. Zelený odpad (tráva, lístie, drevený odpad z orezávania, zhnité ovocie, piliny, drevný popol) navrhujeme aby obec vo svojom VZN uviedla povinnosť obyvateľom kompostovať vlastný odpad vo svojej záhrade. 
 
2.  Odpad z kuchyne (reštaurácie) – odpad bude skladovaný v 120 l nádobách, ktoré po vyprázdnení vrátime späť. Plastové nádoby si budete môcť zakúpiť podľa aktuálneho cenníka. Zber bude vykonávaný na základe zmluvy, podľa potreby a po písomnej objednávke. Odvoz kuchynského odpadu bude zabezpečený špecializovaným vozidlom. 
 
3. Potravinový olej – sa bude skladovať v PET fľašiach. Raz za dva mesiace pristavíme v obci vozidlo do ktorého budú môcť občania odovzdávať PET fľaše so znehodnoteným olejom. Olej bude následne zhodnotený a ďalej využitý v energetickom alebo chemickom priemysle.  


Vytvorené: 24. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 10. 2018 20:06
Autor: