Obsah

Príprava DHZ

Na pôde Prešovskej univerzity sa uskutočnila teoretická časť okrskového taktického cvičenia okrskov Prešov a Mirkovce. Cvičenia sa zúčastnili aj zbory z iných okrskov, celkovo 80 hasičov z 15 dobrovoľných hasičských zborov z okresu Prešov.
Teoretická príprava bola zameraná na povinnosti členov hasičských jednotiek počas zásahu, spôsob zdolávania jednotlivých typov zásahov, a podobne, ako aj cvičebný poriadok spoločne s metodickými listami, ktoré DPO SR nedávno prevzala od kolegov z HZS v Čechách.