Obsah

DHZ

História DHZ

Prvá písomná zmienka o založení hasičskej organizácie v obcí je z roku 1894.

Hasičskáorganizácia v Radaticiach patrila do Okresnej hasičskej organizácie Široké, do XIX. Rokycanskej stotiny, veliteľom stotiny bol Piller Kálman statkár z Pekľan, veliteľom oddielu bol statkár z Radatic – Hrabéczy Gábor a veliteľom čaty bol statkár – Tőrők Kálmán z Radatíc.

Reorganizácia dobrovoľného hasičského zboru v Radaticiach bola v roku 1920, keď bola obnovená činnosť Dobrovoľného hasičského zboru. Bližšie informácie nájdete v kronike DHZ Radatice.

Súčasnosť

Od roku 2014 členovia výboru sú: Predseda: K. Šebešová, Podpredseda: T. Guman, Veliteľ: P.Kriško, Strojník: P. Šebeš, Pokladník: M. Homoľová. Preventívar: M. Pápež.

V roku 2015 obci bol pridelený proti požiarny vozík v hodnote asi 16 000 € (viď článok nižšie), a tiež hasičské auto bolo repasované. DHZ Radatice v súčasnosti tvorí 32 členov. Na obvodovej súťaži, a tiež pohárových súťažiach sa zapája jedno družstvo mužov. Aktívne sa snažíme približovať našu činnosť aj ostatným obyvateľom obce organizovaním ukážok pri príležitosti Dňa detí a prácou s deťmi.