Navigácia

Obsah

Zmluvy

2018

Zmluva o poskytovaní služieb – PZS, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 296x | 29.03.2018

Zmluva o dodávke stravy MŠ Rokycany, zverejnené dňa 24.1.2018 Stiahnuté: 157x | 24.01.2018

Zmluva o dielo požiarna zbrojnica Stiahnuté: 168x | 11.07.2018

Zmluva o dielo šatne Stiahnuté: 156x | 11.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 113x | 11.07.2018

Zmluva o dielo miestna komunikácia Stiahnuté: 165x | 19.07.2018

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 72x | 10.12.2018

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Stiahnuté: 63x | 19.12.2018

Nájomná zmluva Požiarna zbrojnica DHZ Stiahnuté: 137x | 03.08.2018

2017

Zmluva o dielo 2. časť-multifunkčné a detské ihrisko, zverejnené dňa 1.12.2017 Stiahnuté: 149x | 01.12.2017

Zmluva o dielo 1. časť-multifunkčné a detské ihrisko, zverejnené dňa 1.12.2017 Stiahnuté: 171x | 01.12.2017

Poistná zmluva, zverejnené dňa 3.10.2017 Stiahnuté: 99x | 03.10.2017

Prílohy k zmluve o nájme, zverejnené dňa 13.9.2017 Stiahnuté: 104x | 13.09.2017

Zmluva o nájme 2. časť, zverejnené dňa 13.9.2017 Stiahnuté: 113x | 13.09.2017

Zmluva o nájme 1. časť, zverejnené dňa 13.9.2017 Stiahnuté: 95x | 13.09.2017

Zmluva o dielo – kamerový systém, zverejnené dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 116x | 30.08.2017

Zmluva o grantovom účte, zverejnené dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 102x | 30.08.2017

Zmluva o dielo, zverejnené dňa 24.8.2017 Stiahnuté: 89x | 24.08.2017

Hromadná licenčná zmluva SOZA, zverejnené dňa 11.8.2017 Stiahnuté: 106x | 11.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, zverejnené dňa 11.8.2017 Stiahnuté: 113x | 11.08.2017

Stránka