Navigácia

Obsah

Zmluvy

2020

Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_v_odpadovom_hospodarstve_Radatice_zverejnené 30.4.2020 Stiahnuté: 54x | 30.04.2020

Návrh na plnenie kritérií k Zmluve o poskytovani sluzieb v odpadovom hospodarstve Radatice Stiahnuté: 45x | 30.04.2020

Zmluva o grantovom účte, zverejnené dňa 18.3.2020 Stiahnuté: 71x | 18.03.2020

Dodatok k mandátnej zmluve Stiahnuté: 48x | 26.02.2020

Zmluva o dielo - zmeny a doplnky ÚPN obce Stiahnuté: 50x | 13.02.2020

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 62x | 30.01.2020

Dodatok č.3 z zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 57x | 23.01.2020

2019

Zmluva o dielo_2.časť_zverejnená dňa 20.12.2019 Stiahnuté: 74x | 20.12.2019

Zmluva o dielo_zverejnená dňa 20.12.2019 Stiahnuté: 69x | 20.12.2019

Kúpna zmluva - Slovak Telekom Stiahnuté: 66x | 02.12.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Stiahnuté: 119x | 08.10.2019

Zmluva o NFP Stiahnuté: 165x | 22.07.2019

Kúpna zmluva - predaj pozemkov Stiahnuté: 143x | 23.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb - Komensky Stiahnuté: 198x | 04.02.2019

Zmluva o dielo - správa registratúry Stiahnuté: 181x | 11.02.2019

Dodatok č.2 Natur-Pack Stiahnuté: 118x | 08.01.2019

Zmluva o dielo č.2/2019, zverejnená dňa 31.07.2019 Stiahnuté: 173x | 31.07.2019

Zmluva o dielo č.1/2019, zverejnená dňa 31.07.2019 Stiahnuté: 165x | 31.07.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov Stiahnuté: 167x | 07.08.2019

2018

Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 261x | 29.03.2018

Stránka