Navigácia

Obsah

Zmluvy

2019

Zmluva o dielo_zverejnená dňa 20.12.2019 Stiahnuté: 37x | 20.12.2019

2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK Stiahnuté: 194x | 23.08.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 245x | 23.08.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 224x | 29.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb – PZS, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 380x | 29.03.2018

Zmluva o dodávke stravy MŠ Rokycany, zverejnené dňa 24.1.2018 Stiahnuté: 207x | 24.01.2018

Zmluva o dielo požiarna zbrojnica Stiahnuté: 209x | 11.07.2018

Zmluva o dielo šatne Stiahnuté: 210x | 11.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 161x | 11.07.2018

Zmluva o dielo miestna komunikácia Stiahnuté: 205x | 19.07.2018

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 121x | 10.12.2018

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Stiahnuté: 108x | 19.12.2018

Nájomná zmluva Požiarna zbrojnica DHZ Stiahnuté: 175x | 03.08.2018

Zmluva SFZ Stiahnuté: 227x | 19.07.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 227x | 20.07.2018

Zmluva o balíčku GDPR Stiahnuté: 154x | 08.11.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 236x | 29.03.2018

Dodatok č.1 Natur-Pack Stiahnuté: 92x | 26.04.2018

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 202x | 12.09.2018

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb Stiahnuté: 198x | 05.10.2018

Stránka