Navigácia

Obsah

Zmluvy

2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK Stiahnuté: 184x | 23.08.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 238x | 23.08.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 218x | 29.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb – PZS, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 360x | 29.03.2018

Zmluva o dodávke stravy MŠ Rokycany, zverejnené dňa 24.1.2018 Stiahnuté: 192x | 24.01.2018

Zmluva o dielo požiarna zbrojnica Stiahnuté: 201x | 11.07.2018

Zmluva o dielo šatne Stiahnuté: 203x | 11.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 152x | 11.07.2018

Zmluva o dielo miestna komunikácia Stiahnuté: 200x | 19.07.2018

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 108x | 10.12.2018

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Stiahnuté: 102x | 19.12.2018

Nájomná zmluva Požiarna zbrojnica DHZ Stiahnuté: 169x | 03.08.2018

Zmluva SFZ Stiahnuté: 220x | 19.07.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 217x | 20.07.2018

Zmluva o balíčku GDPR Stiahnuté: 146x | 08.11.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 231x | 29.03.2018

Dodatok č.1 Natur-Pack Stiahnuté: 84x | 26.04.2018

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 194x | 12.09.2018

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb Stiahnuté: 189x | 05.10.2018

Všeobecné podmienky - plyn Stiahnuté: 117x | 19.12.2018

Stránka