Navigácia

Obsah

Zmluvy

2020

Dohoda č. 20/37/010/150 ÚPSVaR Stiahnuté: 37x | 23.10.2020

Zmluva o dielo-Rekonštrukcia MK a chodníkov_zverejnené 9.10.2020 Stiahnuté: 55x | 09.10.2020

Zmluva o dielo-garáž-zverejnené 9.10.2020 Stiahnuté: 55x | 09.10.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - BTS-PO Stiahnuté: 43x | 24.09.2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Materská škola Radatice - zateplenie objektu Stiahnuté: 53x | 16.09.2020

Zmluva o prijatí dotácie Výzva Predsedu PSK Stiahnuté: 47x | 09.09.2020

Zmluva o prijatí dotácie Výzva Mikroprogram PSK Stiahnuté: 48x | 09.09.2020

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich Stiahnuté: 38x | 08.09.2020

Zmluva o dielo-rekonštrukcia dažďovej a splaškovej kanalizácie v kaštieli v Radaticiach Stiahnuté: 53x | 13.08.2020

Dodatok k Zmluve-Slovak Telekom Stiahnuté: 43x | 11.08.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Radatice Fehamont Stiahnuté: 103x | 07.05.2020

Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_v_odpadovom_hospodarstve_Radatice_zverejnené 30.4.2020 Stiahnuté: 71x | 30.04.2020

Návrh na plnenie kritérií k Zmluve o poskytovani sluzieb v odpadovom hospodarstve Radatice Stiahnuté: 62x | 30.04.2020

Zmluva o grantovom účte, zverejnené dňa 18.3.2020 Stiahnuté: 106x | 18.03.2020

Dodatok k mandátnej zmluve Stiahnuté: 66x | 26.02.2020

Zmluva o dielo - zmeny a doplnky ÚPN obce Stiahnuté: 67x | 13.02.2020

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 82x | 30.01.2020

Dodatok č.3 z zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 75x | 23.01.2020

Zmluva o prijatí dotácie Výzva pre región-zverejnená dňa 6.8..2020 Stiahnuté: 51x | 06.08.2020

2019

Príloha č.2.1. k Zmluve o dielo1/2019 Stiahnuté: 28x | 31.07.2019

Stránka