Navigácia

Obsah

Zmluvy

2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK Stiahnuté: 191x | 23.08.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 243x | 23.08.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 222x | 29.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb – PZS, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 376x | 29.03.2018

Zmluva o dodávke stravy MŠ Rokycany, zverejnené dňa 24.1.2018 Stiahnuté: 202x | 24.01.2018

Zmluva o dielo požiarna zbrojnica Stiahnuté: 207x | 11.07.2018

Zmluva o dielo šatne Stiahnuté: 208x | 11.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 159x | 11.07.2018

Zmluva o dielo miestna komunikácia Stiahnuté: 203x | 19.07.2018

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 119x | 10.12.2018

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Stiahnuté: 106x | 19.12.2018

Nájomná zmluva Požiarna zbrojnica DHZ Stiahnuté: 173x | 03.08.2018

Zmluva SFZ Stiahnuté: 225x | 19.07.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 224x | 20.07.2018

Zmluva o balíčku GDPR Stiahnuté: 151x | 08.11.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 234x | 29.03.2018

Dodatok č.1 Natur-Pack Stiahnuté: 89x | 26.04.2018

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 199x | 12.09.2018

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb Stiahnuté: 195x | 05.10.2018

Všeobecné podmienky - plyn Stiahnuté: 122x | 19.12.2018

Stránka