Navigácia

Obsah

Zmluvy

2020

Zmluva o grantovom účte, zverejnené dňa 18.3.2020 Stiahnuté: 117x | 18.03.2020

Dodatok k mandátnej zmluve Stiahnuté: 75x | 26.02.2020

Zmluva o dielo - zmeny a doplnky ÚPN obce Stiahnuté: 73x | 13.02.2020

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 92x | 30.01.2020

Zmluva o prijatí dotácie Výzva pre región-zverejnená dňa 6.8..2020 Stiahnuté: 58x | 06.08.2020

Dodatok č.3 z zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 85x | 23.01.2020

2019

Príloha č.2.1. k Zmluve o dielo1/2019 Stiahnuté: 39x | 31.07.2019

Príloha č.2.2. k Zmluve o dielo č.2/2019 Stiahnuté: 29x | 31.07.2019

Príloha č.2.1.(Krycí list a rekapitulácia) k Zmluve o dielo č. 1/2019 Stiahnuté: 33x | 31.07.2019

Príloha č.2.2. (Krycí list a rekapitulácia) k Zmluve č.2/2019 Stiahnuté: 33x | 31.07.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov Stiahnuté: 199x | 07.08.2019

Zmluva o dielo č.2/2019, zverejnená dňa 31.07.2019 Stiahnuté: 206x | 31.07.2019

Zmluva o dielo č.1/2019, zverejnená dňa 31.07.2019 Stiahnuté: 197x | 31.07.2019

Dodatok č.2 Natur-Pack Stiahnuté: 141x | 08.01.2019

Zmluva o dielo - správa registratúry Stiahnuté: 208x | 11.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb - Komensky Stiahnuté: 222x | 04.02.2019

Kúpna zmluva - predaj pozemkov Stiahnuté: 182x | 23.08.2019

Zmluva o NFP Stiahnuté: 194x | 22.07.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Stiahnuté: 149x | 08.10.2019

Zmluva o dielo_2.časť_zverejnená dňa 20.12.2019 Stiahnuté: 104x | 20.12.2019

Stránka