Navigácia

Obsah

Zmluvy

2018

Dodatok č.1 Natur-Pack Stiahnuté: 113x | 26.04.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 186x | 11.07.2018

Zmluva o dielo miestna komunikácia Stiahnuté: 226x | 19.07.2018

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 144x | 10.12.2018

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Stiahnuté: 142x | 19.12.2018

Nájomná zmluva Požiarna zbrojnica DHZ Stiahnuté: 197x | 03.08.2018

Zmluva SFZ Stiahnuté: 249x | 19.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK Stiahnuté: 216x | 23.08.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 270x | 23.08.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 258x | 29.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb – PZS, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 416x | 29.03.2018

Zmluva o dodávke stravy MŠ Rokycany, zverejnené dňa 24.1.2018 Stiahnuté: 246x | 24.01.2018

Zmluva o dielo požiarna zbrojnica Stiahnuté: 235x | 11.07.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 252x | 20.07.2018

Zmluva o dielo šatne Stiahnuté: 233x | 11.07.2018

Všeobecné podmienky - plyn Stiahnuté: 146x | 19.12.2018

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb Stiahnuté: 220x | 05.10.2018

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 225x | 12.09.2018

Zmluva o balíčku GDPR Stiahnuté: 175x | 08.11.2018

2017

Prílohy k zmluve o nájme, zverejnené dňa 13.9.2017 Stiahnuté: 158x | 13.09.2017

Stránka