Navigácia

Obsah

Zmluvy

2017

Kúpna zmluva, zverejnené dňa 5.5.2017 Stiahnuté: 120x | 05.05.2017

Zmluva o vykonaní exekúcie, zverejnené dňa 16.3.2017 Stiahnuté: 108x | 16.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb, zverejnené dňa 16.3.2017 Stiahnuté: 93x | 16.03.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov, zverejnené dňa 16.3.2017 Stiahnuté: 108x | 16.03.2017

Príloha k Zmluve 2.časť, zverejnené dňa 16.3.2017 Stiahnuté: 123x | 16.03.2017

Príloha k Zmluve 1.časť, zverejnené dňa 16.3.2017 Stiahnuté: 116x | 16.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR 2.časť, zverejnené dňa 16.3.2017 Stiahnuté: 91x | 16.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR 1.časť, zverejnené dňa 16.3.2017 Stiahnuté: 112x | 16.03.2017

Kúpna zmluva, zverejnené dňa 16.3.2017 Stiahnuté: 114x | 16.03.2017

Hromadná licenčná zmluva, zverejnené dňa 9.2.2017 Stiahnuté: 107x | 09.02.2017

Rozpočet k Zmluve o dielo, zverejnené dňa 25.2.2017 Stiahnuté: 205x | 25.02.2017

Zmluva o dielo 2.časť, zverejnené dňa 25.2.2017 Stiahnuté: 91x | 25.02.2017

Zmluva o dielo 1.časť, zverejnené dňa 25.2.2017 Stiahnuté: 109x | 25.02.2017

Zmluva o grantovom účte, zverejnené dňa 5.1.2017 Stiahnuté: 96x | 05.01.2017

Zmluva o grantovom účte, zverejnené dňa 30.11.2017 Stiahnuté: 155x | 30.11.2017

Zmluva o nájme pozemkov Stiahnuté: 93x | 31.08.2017

Mandátna zmluva, zverejnené dňa 24.11.2017 Stiahnuté: 117x | 24.11.2017

Zmluva o nájme-areál CZŠ sv. Martina, zverejnené dňa 21.11.2017 Stiahnuté: 111x | 21.11.2017

Krycí list rozpočtu – miestna komunikácia, zverejnené dňa 9.11.2017 Stiahnuté: 93x | 09.11.2017

Zmluva o dielo – 2. časť – miestna komunikácia, zverejnené dňa 9.11.2017 Stiahnuté: 124x | 09.11.2017

Stránka