Navigácia

Obsah

Zmluvy

2019

Príloha č.2.2. k Zmluve o dielo č.2/2019 Stiahnuté: 23x | 31.07.2019

Príloha č.2.1.(Krycí list a rekapitulácia) k Zmluve o dielo č. 1/2019 Stiahnuté: 26x | 31.07.2019

Príloha č.2.2. (Krycí list a rekapitulácia) k Zmluve č.2/2019 Stiahnuté: 25x | 31.07.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov Stiahnuté: 188x | 07.08.2019

Zmluva o dielo č.2/2019, zverejnená dňa 31.07.2019 Stiahnuté: 198x | 31.07.2019

Zmluva o dielo č.1/2019, zverejnená dňa 31.07.2019 Stiahnuté: 190x | 31.07.2019

Dodatok č.2 Natur-Pack Stiahnuté: 135x | 08.01.2019

Zmluva o dielo - správa registratúry Stiahnuté: 199x | 11.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb - Komensky Stiahnuté: 214x | 04.02.2019

Kúpna zmluva - predaj pozemkov Stiahnuté: 169x | 23.08.2019

Zmluva o NFP Stiahnuté: 188x | 22.07.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Stiahnuté: 135x | 08.10.2019

Kúpna zmluva - Slovak Telekom Stiahnuté: 83x | 02.12.2019

Zmluva o dielo_zverejnená dňa 20.12.2019 Stiahnuté: 89x | 20.12.2019

Zmluva o dielo_2.časť_zverejnená dňa 20.12.2019 Stiahnuté: 95x | 20.12.2019

2018

Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 279x | 29.03.2018

Dodatok č.1 Natur-Pack Stiahnuté: 129x | 26.04.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 207x | 11.07.2018

Zmluva o dielo miestna komunikácia Stiahnuté: 244x | 19.07.2018

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 162x | 10.12.2018

Stránka