Navigácia

Obsah

Zmluvy

2018

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Stiahnuté: 165x | 19.12.2018

Nájomná zmluva Požiarna zbrojnica DHZ Stiahnuté: 219x | 03.08.2018

Zmluva SFZ Stiahnuté: 272x | 19.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK Stiahnuté: 239x | 23.08.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 292x | 23.08.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 281x | 29.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb – PZS, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 445x | 29.03.2018

Všeobecné podmienky - plyn Stiahnuté: 164x | 19.12.2018

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb Stiahnuté: 241x | 05.10.2018

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 244x | 12.09.2018

Zmluva o balíčku GDPR Stiahnuté: 192x | 08.11.2018

Zmluva o dodávke stravy MŠ Rokycany, zverejnené dňa 24.1.2018 Stiahnuté: 280x | 24.01.2018

Zmluva o dielo požiarna zbrojnica Stiahnuté: 255x | 11.07.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 275x | 20.07.2018

Zmluva o dielo šatne Stiahnuté: 251x | 11.07.2018

2017

Prílohy k zmluve o nájme, zverejnené dňa 13.9.2017 Stiahnuté: 181x | 13.09.2017

Zmluva o nájme 2. časť, zverejnené dňa 13.9.2017 Stiahnuté: 191x | 13.09.2017

Zmluva o nájme 1. časť, zverejnené dňa 13.9.2017 Stiahnuté: 172x | 13.09.2017

Zmluva o dielo – kamerový systém, zverejnené dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 201x | 30.08.2017

Zmluva o grantovom účte, zverejnené dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 178x | 30.08.2017

Stránka