Navigácia

Obsah

Zmluvy

2019

Zmluva o dielo_zverejnená dňa 20.12.2019 Stiahnuté: 104x | 20.12.2019

Kúpna zmluva - Slovak Telekom Stiahnuté: 90x | 02.12.2019

2018

Zmluva o dielo miestna komunikácia Stiahnuté: 255x | 19.07.2018

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 172x | 10.12.2018

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Stiahnuté: 178x | 19.12.2018

Nájomná zmluva Požiarna zbrojnica DHZ Stiahnuté: 228x | 03.08.2018

Zmluva SFZ Stiahnuté: 283x | 19.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK Stiahnuté: 248x | 23.08.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 304x | 23.08.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 288x | 29.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb – PZS, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 456x | 29.03.2018

Všeobecné podmienky - plyn Stiahnuté: 177x | 19.12.2018

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb Stiahnuté: 255x | 05.10.2018

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 255x | 12.09.2018

Zmluva o balíčku GDPR Stiahnuté: 200x | 08.11.2018

Zmluva o dodávke stravy MŠ Rokycany, zverejnené dňa 24.1.2018 Stiahnuté: 297x | 24.01.2018

Zmluva o dielo požiarna zbrojnica Stiahnuté: 262x | 11.07.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 284x | 20.07.2018

Zmluva o dielo šatne Stiahnuté: 258x | 11.07.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 291x | 29.03.2018

Stránka