Navigácia

Obsah

Zmluvy

2015

Zmluva-potraviny v ŠJ Stiahnuté: 71x | 05.01.2016

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Stiahnuté: 71x | 30.12.2015

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti 2 Stiahnuté: 68x | 30.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve_Naturpack Stiahnuté: 81x | 06.11.2015

2014

Zmluva o dielo-zastávky Stiahnuté: 64x | 27.05.2014

Úrazové poistenie Stiahnuté: 65x | 27.05.2014

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA Stiahnuté: 60x | 03.07.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 57x | 22.07.2014

Zmluva o dielo-živičné úpravy na miestnych komunikáciách Stiahnuté: 51x | 03.09.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR Stiahnuté: 70x | 11.12.2014

2013

Zmluva o dielo č 12 R/2013 Stiahnuté: 50x | 23.09.2013

Poistná zmluva Kooperativa Stiahnuté: 58x | 31.08.2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 55x | 30.08.2013

Zmluva o audite Stiahnuté: 64x | 13.06.2013

DOXX stravné lístky Stiahnuté: 53x | 08.04.2013

Licenčná zmluva o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom Stiahnuté: 72x | 23.02.2013

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Stiahnuté: 64x | 06.02.2013

Komunálna poisťovňa Stiahnuté: 79x | 01.01.2013

Darovacia zmluva č. 2 Stiahnuté: 69x | 20.02.2013

2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 56x | 12.11.2012

Stránka