Navigácia

Obsah

Zmluvy

2016

Zmluva_o_budúcej_zmluve Stiahnuté: 147x | 11.05.2016

Zmluva o dielo Stiahnuté: 134x | 25.05.2016

Dodatok k zmluve (Pokojná jeseň) Stiahnuté: 115x | 25.05.2016

Zmluva o vykonaní exekúcie Stiahnuté: 171x | 15.01.2016

Dodatok k zmluve-Slovak Telecom 2 Stiahnuté: 125x | 15.01.2016

Dodatok k zmluve-Slovak Telecom Stiahnuté: 121x | 15.01.2016

Mandátna zmluva 2 Stiahnuté: 108x | 18.01.2016

Mandátna zmluva Stiahnuté: 116x | 12.01.2016

Kúpna zmluva Stiahnuté: 111x | 11.01.2016

2015

Dohoda o poskytovaní údajov Stiahnuté: 115x | 13.07.2015

Zmluva o zabezp.technického zhodnotenia has.vozidiel Stiahnuté: 112x | 04.09.2015

Zmluva o dielo-RCM trade Stiahnuté: 129x | 11.11.2015

Zluva o grantovom účte Stiahnuté: 121x | 12.11.2015

Zmluva o odstránení nelegálnej skládky Stiahnuté: 138x | 12.11.2015

Zmluva o činnosti stavebného a technického dozoru a stavbyvedúceho Stiahnuté: 120x | 30.11.2015

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 112x | 07.12.2015

Zmluva-Environmentálny fond, zverejnená d§a 4.12.2015 Stiahnuté: 119x | 04.12.2015

Zmluva-Slovenský letecký zväz Stiahnuté: 127x | 14.09.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 125x | 18.12.2015

Zmluva-potraviny v ŠJ Stiahnuté: 125x | 05.01.2016

Stránka