Navigácia

Obsah

Zmluvy

2015

Zmluva o dielo-RCM trade Stiahnuté: 101x | 11.11.2015

Zluva o grantovom účte Stiahnuté: 100x | 12.11.2015

Zmluva o odstránení nelegálnej skládky Stiahnuté: 116x | 12.11.2015

Zmluva o činnosti stavebného a technického dozoru a stavbyvedúceho Stiahnuté: 99x | 30.11.2015

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 94x | 07.12.2015

Zmluva-Environmentálny fond, zverejnená d§a 4.12.2015 Stiahnuté: 100x | 04.12.2015

Zmluva-Slovenský letecký zväz Stiahnuté: 105x | 14.09.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 105x | 18.12.2015

Zmluva-potraviny v ŠJ Stiahnuté: 104x | 05.01.2016

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Stiahnuté: 104x | 30.12.2015

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti 2 Stiahnuté: 103x | 30.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve_Naturpack Stiahnuté: 114x | 06.11.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Stiahnuté: 20x | 14.07.2015

Kúpna zmluva-kosačka Stiahnuté: 98x | 04.09.2015

MZ-VO-Ostránenie čiernych skládok Stiahnuté: 88x | 22.09.2015

ukončenie nájomnej zmluvy Stiahnuté: 99x | 10.11.2015

Zmluva o pripojení Stiahnuté: 97x | 04.09.2015

Zmluva o pripojení 2 Stiahnuté: 90x | 04.09.2015

Zmluva VKK Stiahnuté: 92x | 04.09.2015

Mandátna zmluva o vykonaní pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 114x | 04.09.2015

Stránka