Navigácia

Obsah

Zmluvy

2015

Zmluva-Environmentálny fond, zverejnená d§a 4.12.2015 Stiahnuté: 88x | 04.12.2015

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 81x | 07.12.2015

Zmluva-Slovenský letecký zväz Stiahnuté: 92x | 14.09.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 93x | 18.12.2015

Zmluva-potraviny v ŠJ Stiahnuté: 92x | 05.01.2016

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Stiahnuté: 93x | 30.12.2015

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti 2 Stiahnuté: 91x | 30.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve_Naturpack Stiahnuté: 102x | 06.11.2015

2014

Zmluva o dielo-zastávky Stiahnuté: 84x | 27.05.2014

Úrazové poistenie Stiahnuté: 91x | 27.05.2014

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA Stiahnuté: 81x | 03.07.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 78x | 22.07.2014

Zmluva o dielo-živičné úpravy na miestnych komunikáciách Stiahnuté: 70x | 03.09.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR Stiahnuté: 89x | 11.12.2014

2013

Zmluva o dielo č 12 R/2013 Stiahnuté: 75x | 23.09.2013

Poistná zmluva Kooperativa Stiahnuté: 82x | 31.08.2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 77x | 30.08.2013

Zmluva o audite Stiahnuté: 81x | 13.06.2013

DOXX stravné lístky Stiahnuté: 73x | 08.04.2013

Licenčná zmluva o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom Stiahnuté: 92x | 23.02.2013

Stránka