Navigácia

Obsah

Zmluvy

2018

Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 37x | 29.03.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 27x | 29.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb – PZS, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 25x | 29.03.2018

Zmluva o dodávke stravy MŠ Rokycany, zverejnené dňa 24.1.2018 Stiahnuté: 22x | 24.01.2018

Zmluva o dielo požiarna zbrojnica Stiahnuté: 19x | 11.07.2018

Zmluva o dielo šatne Stiahnuté: 20x | 11.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 11x | 11.07.2018

Zmluva o dielo miestna komunikácia Stiahnuté: 34x | 19.07.2018

Zmluva SFZ Stiahnuté: 14x | 19.07.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 22x | 20.07.2018

Nájomná zmluva Požiarna zbrojnica DHZ Stiahnuté: 7x | 03.08.2018

2017

Zmluva o dielo 2. časť-multifunkčné a detské ihrisko, zverejnené dňa 1.12.2017 Stiahnuté: 21x | 01.12.2017

Zmluva o dielo 1. časť-multifunkčné a detské ihrisko, zverejnené dňa 1.12.2017 Stiahnuté: 23x | 01.12.2017

Zmluva o grantovom účte, zverejnené dňa 30.11.2017 Stiahnuté: 22x | 30.11.2017

Mandátna zmluva, zverejnené dňa 24.11.2017 Stiahnuté: 23x | 24.11.2017

Zmluva o nájme-areál CZŠ sv. Martina, zverejnené dňa 21.11.2017 Stiahnuté: 24x | 21.11.2017

Krycí list rozpočtu – miestna komunikácia, zverejnené dňa 9.11.2017 Stiahnuté: 20x | 09.11.2017

Zmluva o dielo – 2. časť – miestna komunikácia, zverejnené dňa 9.11.2017 Stiahnuté: 21x | 09.11.2017

Zmluva o dielo – 1. časť – miestna komunikácia, zverejnené dňa 9.11.2017 Stiahnuté: 23x | 09.11.2017

Zmluva o dielo, zverejnené dňa 27.10.2017 Stiahnuté: 20x | 27.10.2017

Stránka