Navigácia

Obsah

Fotogaléria

Misie v Radaticiach

Misie v Radaticiach

Farnosť sv. Martina v Radaticiach a misijný tým pátrov redemptoristov Vás srdečne pozývajú na sväté misie, ktoré sa uskutočnia vo farnosti Radatice v dňoch od 11.1.2020 do 19.1.2020

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Pozývame Vás na Vianočnú akadémiu detí MŠ Radatice a žiakov CZŠ sv. Martina spojenú s vianočnými trhmi, kapustnicou a koledami.

Deň úcty k starším

Deň úcty k starším

Podujatie s názvom Deň úcty k starším sme si v Radaticiach pripomenuli 23. októbra.

Obec Radatice

Obec Radatice leží v juhovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 285 m v sútoku potokov Kujava a Žarinec, s vodným tokom Svinka. Nachádza sa asi 15 km od Prešova v juhozápadnom smere. 

V súčasnosti má obec 782 obyvateľov. Obec má plnoorganizovanú cirkevnú základnú školu, materskú školu a kultúrnu pamiatku, ktorou je neskoroklasicistický kaštieľ, kde má sídlo obecný úrad, obecná knižnica a klub dôchodcov i kultúrna miestnosť.

V obci je sídlo farského úradu, pod ktorý patria filiálne obce Bzenov, Janov a Ruské Pekľany.Keďže obec vznikla spojením dvoch obcí, má aj dva kostoly a to farský kostol, zasvätený sv. Martinovi a kostol sv. Imricha a jednu kaplnku zasvätenú Ružencovej P. Márii.

Radatice