Navigácia

Obsah

VZN

2017

VZN 4_2017_ovzdušie Stiahnuté: 91x | 19.05.2018

VZN 3_2017 plagáty Stiahnuté: 104x | 19.05.2018

VZN 2_2017 cintoriny Stiahnuté: 129x | 19.05.2018

VZN 1_2017, ktorým sa zrušuje VZN č.3/2016 o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obcou Stiahnuté: 119x | 19.05.2018

2016

VZN 2_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi_Radatice Stiahnuté: 109x | 19.05.2018

Zasady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 119x | 19.05.2018

Dodatok č.2 miestne dane Stiahnuté: 93x | 19.05.2018

2012

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 147x | 19.05.2018

Stránka

  • 1