Navigácia

Obsah

VZN

2017

VZN 4_2017_ovzdušie Stiahnuté: 140x | 19.05.2018

VZN 3_2017 plagáty Stiahnuté: 149x | 19.05.2018

VZN 2_2017 cintoriny Stiahnuté: 182x | 19.05.2018

VZN 1_2017, ktorým sa zrušuje VZN č.3/2016 o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obcou Stiahnuté: 165x | 19.05.2018

2016

VZN 2_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi_Radatice Stiahnuté: 159x | 19.05.2018

Zasady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 166x | 19.05.2018

Dodatok č.2 miestne dane Stiahnuté: 142x | 19.05.2018

2012

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 195x | 19.05.2018

Stránka

  • 1