Navigácia

Obsah

Zmluvy

2021

Zmluva o dodávke plynu - SPP Stiahnuté: 2x | 01.12.2021

Dohoda č.21/37/012/138 ÚPSVaR Stiahnuté: 4x | 22.11.2021

Dohoda č.21/37/010/58 ÚPSVaR Stiahnuté: 5x | 22.11.2021

Dodatok č.9 k poistnej zmluve Stiahnuté: 19x | 23.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Výzvy pre región Stiahnuté: 17x | 22.09.2021

Zmluva o dielo-Obnova objektu obecného úradu Radatice Stiahnuté: 27x | 08.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Výzvy Mikroprogram Stiahnuté: 23x | 12.08.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo-Rekonštrukcia priestorov MŠ Radatice Stiahnuté: 33x | 10.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Výzvy Predsedu PSK Stiahnuté: 18x | 02.08.2021

Kúpna zmluva - MULTICLUB Stiahnuté: 50x | 25.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Stiahnuté: 82x | 17.05.2021

Príkazná zmluva č.28/VO/01/2021/POI Stiahnuté: 85x | 14.05.2021

Príkazná zmluva č.24/VO/01/2021/EL-KSVO Stiahnuté: 84x | 14.05.2021

Príkazná zmluva č.16/VO/01/2021/PL-KSVO Stiahnuté: 87x | 14.05.2021

Dohoda o postúpení pohľadávok obce Radatice na Tomáša Bugoša Stiahnuté: 50x | 30.03.2021

Dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a povinností Stiahnuté: 38x | 30.03.2021

Kúpna zmluva medzi obcou Radatice a Jozefom Turčíkom Stiahnuté: 59x | 30.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Stiahnuté: 36x | 17.03.2021

Mandátna zmluva - obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie - ZaD č.1 ÚPN-O Radatice Stiahnuté: 40x | 15.03.2021

Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Stiahnuté: 36x | 08.03.2021

Stránka