Navigácia

Obsah

Zmluvy

2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv Stiahnuté: 14x | 16.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Stiahnuté: 21x | 22.02.2022

Poistná zmluva-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stiahnuté: 26x | 01.02.2022

2021

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní umeleckých aktivít Stiahnuté: 31x | 30.12.2021

Zmluva o dodávke elektriny-SPP Stiahnuté: 23x | 27.12.2021

Zmluva o dodávke plynu - SPP Stiahnuté: 27x | 01.12.2021

Dohoda č.21/37/012/138 ÚPSVaR Stiahnuté: 21x | 22.11.2021

Dohoda č.21/37/010/58 ÚPSVaR Stiahnuté: 27x | 22.11.2021

Dodatok č.9 k poistnej zmluve Stiahnuté: 39x | 23.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Výzvy pre región Stiahnuté: 36x | 22.09.2021

Zmluva o dielo-Obnova objektu obecného úradu Radatice Stiahnuté: 45x | 08.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Výzvy Mikroprogram Stiahnuté: 43x | 12.08.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo-Rekonštrukcia priestorov MŠ Radatice Stiahnuté: 65x | 10.08.2021

Rozpočet k dodatku č.1 Stiahnuté: 66x | 10.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Výzvy Predsedu PSK Stiahnuté: 36x | 02.08.2021

Kúpna zmluva - MULTICLUB Stiahnuté: 73x | 25.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Stiahnuté: 106x | 17.05.2021

Príkazná zmluva č.28/VO/01/2021/POI Stiahnuté: 108x | 14.05.2021

Príkazná zmluva č.24/VO/01/2021/EL-KSVO Stiahnuté: 114x | 14.05.2021

Príkazná zmluva č.16/VO/01/2021/PL-KSVO Stiahnuté: 111x | 14.05.2021

Stránka