Navigácia

Obsah

Zmluvy

2021

Dohoda o postúpení pohľadávok obce Radatice na Tomáša Bugoša Stiahnuté: 8x | 30.03.2021

Dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a povinností Stiahnuté: 8x | 30.03.2021

Kúpna zmluva medzi obcou Radatice a Jozefom Turčíkom Stiahnuté: 15x | 30.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Stiahnuté: 4x | 17.03.2021

Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Stiahnuté: 10x | 08.03.2021

Zluva o zneškodnení biologického odpadu_zverejnené 19.01.2021 Stiahnuté: 13x | 19.01.2021

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 19x | 11.01.2021

2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 23x | 22.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie Stiahnuté: 26x | 17.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb a dodávok tovaru - HORTI s.r.o. Stiahnuté: 29x | 30.11.2020

Dohoda č. 20/37/012/460 ÚPSVaR Stiahnuté: 22x | 25.11.2020

Zmluva o dielo - dokumentácia o páde lietadla na Hájnikovej lúke z II. sv. vojny Stiahnuté: 27x | 23.11.2020

Zmluva o termínovanom úvere Stiahnuté: 27x | 13.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Stiahnuté: 27x | 30.10.2020

Dohoda č. 20/37/010/150 ÚPSVaR Stiahnuté: 21x | 23.10.2020

Zmluva o dielo-Rekonštrukcia MK a chodníkov_zverejnené 9.10.2020 Stiahnuté: 41x | 09.10.2020

Zmluva o dielo-garáž-zverejnené 9.10.2020 Stiahnuté: 37x | 09.10.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - BTS-PO Stiahnuté: 33x | 24.09.2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Materská škola Radatice - zateplenie objektu Stiahnuté: 39x | 16.09.2020

Zmluva o prijatí dotácie Výzva Predsedu PSK Stiahnuté: 37x | 09.09.2020

Stránka