Navigácia

Obsah

Zmluvy

2018

Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 94x | 29.03.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 84x | 29.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb – PZS, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 139x | 29.03.2018

Zmluva o dodávke stravy MŠ Rokycany, zverejnené dňa 24.1.2018 Stiahnuté: 64x | 24.01.2018

Zmluva o dielo požiarna zbrojnica Stiahnuté: 99x | 11.07.2018

Zmluva o dielo šatne Stiahnuté: 76x | 11.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 53x | 11.07.2018

Zmluva o dielo miestna komunikácia Stiahnuté: 107x | 19.07.2018

Zmluva SFZ Stiahnuté: 68x | 19.07.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 72x | 20.07.2018

Nájomná zmluva Požiarna zbrojnica DHZ Stiahnuté: 66x | 03.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK Stiahnuté: 48x | 23.08.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 66x | 23.08.2018

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 47x | 12.09.2018

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb Stiahnuté: 35x | 05.10.2018

Zmluva o balíčku GDPR Stiahnuté: 20x | 08.11.2018

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 9x | 10.12.2018

2017

Zmluva o dielo 2. časť-multifunkčné a detské ihrisko, zverejnené dňa 1.12.2017 Stiahnuté: 76x | 01.12.2017

Zmluva o dielo 1. časť-multifunkčné a detské ihrisko, zverejnené dňa 1.12.2017 Stiahnuté: 100x | 01.12.2017

Zmluva o grantovom účte, zverejnené dňa 30.11.2017 Stiahnuté: 80x | 30.11.2017

Stránka