Navigácia

Obsah

Zmluvy

2020

Dohoda č. 20/37/010/150 ÚPSVaR Stiahnuté: 2x | 23.10.2020

Zmluva o dielo-Rekonštrukcia MK a chodníkov_zverejnené 9.10.2020 Stiahnuté: 14x | 09.10.2020

Zmluva o dielo-garáž-zverejnené 9.10.2020 Stiahnuté: 11x | 09.10.2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Materská škola Radatice - zateplenie objektu Stiahnuté: 15x | 16.09.2020

Zmluva o prijatí dotácie Výzva Predsedu PSK Stiahnuté: 13x | 09.09.2020

Zmluva o prijatí dotácie Výzva Mikroprogram PSK Stiahnuté: 14x | 09.09.2020

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich Stiahnuté: 11x | 08.09.2020

Zmluva o dielo-rekonštrukcia dažďovej a splaškovej kanalizácie v kaštieli v Radaticiach Stiahnuté: 19x | 13.08.2020

Dodatok k Zmluve-Slovak Telekom Stiahnuté: 16x | 11.08.2020

Zmluva o prijatí dotácie Výzva pre región-zverejnená dňa 6.8..2020 Stiahnuté: 22x | 06.08.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Radatice Fehamont Stiahnuté: 67x | 07.05.2020

Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_v_odpadovom_hospodarstve_Radatice_zverejnené 30.4.2020 Stiahnuté: 44x | 30.04.2020

Návrh na plnenie kritérií k Zmluve o poskytovani sluzieb v odpadovom hospodarstve Radatice Stiahnuté: 37x | 30.04.2020

Zmluva o grantovom účte, zverejnené dňa 18.3.2020 Stiahnuté: 53x | 18.03.2020

Dodatok k mandátnej zmluve Stiahnuté: 39x | 26.02.2020

Zmluva o dielo - zmeny a doplnky ÚPN obce Stiahnuté: 37x | 13.02.2020

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 53x | 30.01.2020

Dodatok č.3 z zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 48x | 23.01.2020

2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov Stiahnuté: 157x | 07.08.2019

Zmluva o dielo_2.časť_zverejnená dňa 20.12.2019 Stiahnuté: 62x | 20.12.2019

Stránka