Navigácia

Obsah

Zmluvy

2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Stiahnuté: 42x | 17.05.2021

Príkazná zmluva č.28/VO/01/2021/POI Stiahnuté: 42x | 14.05.2021

Príkazná zmluva č.24/VO/01/2021/EL-KSVO Stiahnuté: 41x | 14.05.2021

Príkazná zmluva č.16/VO/01/2021/PL-KSVO Stiahnuté: 45x | 14.05.2021

Dohoda o postúpení pohľadávok obce Radatice na Tomáša Bugoša Stiahnuté: 25x | 30.03.2021

Dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a povinností Stiahnuté: 19x | 30.03.2021

Kúpna zmluva medzi obcou Radatice a Jozefom Turčíkom Stiahnuté: 30x | 30.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Stiahnuté: 14x | 17.03.2021

Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Stiahnuté: 20x | 08.03.2021

Zluva o zneškodnení biologického odpadu_zverejnené 19.01.2021 Stiahnuté: 21x | 19.01.2021

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 30x | 11.01.2021

2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 31x | 22.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie Stiahnuté: 38x | 17.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb a dodávok tovaru - HORTI s.r.o. Stiahnuté: 39x | 30.11.2020

Dohoda č. 20/37/012/460 ÚPSVaR Stiahnuté: 32x | 25.11.2020

Zmluva o dielo - dokumentácia o páde lietadla na Hájnikovej lúke z II. sv. vojny Stiahnuté: 36x | 23.11.2020

Zmluva o termínovanom úvere Stiahnuté: 37x | 13.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Stiahnuté: 37x | 30.10.2020

Dohoda č. 20/37/010/150 ÚPSVaR Stiahnuté: 30x | 23.10.2020

Zmluva o dielo-Rekonštrukcia MK a chodníkov_zverejnené 9.10.2020 Stiahnuté: 52x | 09.10.2020

Stránka