Navigácia

Obsah

Zmluvy

2021

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 6x | 11.01.2021

2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 13x | 22.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie Stiahnuté: 13x | 17.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb a dodávok tovaru - HORTI s.r.o. Stiahnuté: 15x | 30.11.2020

Dohoda č. 20/37/012/460 ÚPSVaR Stiahnuté: 12x | 25.11.2020

Zmluva o dielo - dokumentácia o páde lietadla na Hájnikovej lúke z II. sv. vojny Stiahnuté: 17x | 23.11.2020

Zmluva o termínovanom úvere Stiahnuté: 17x | 13.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Stiahnuté: 13x | 30.10.2020

Dohoda č. 20/37/010/150 ÚPSVaR Stiahnuté: 14x | 23.10.2020

Zmluva o dielo-Rekonštrukcia MK a chodníkov_zverejnené 9.10.2020 Stiahnuté: 28x | 09.10.2020

Zmluva o dielo-garáž-zverejnené 9.10.2020 Stiahnuté: 28x | 09.10.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - BTS-PO Stiahnuté: 25x | 24.09.2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Materská škola Radatice - zateplenie objektu Stiahnuté: 26x | 16.09.2020

Zmluva o prijatí dotácie Výzva Predsedu PSK Stiahnuté: 23x | 09.09.2020

Zmluva o prijatí dotácie Výzva Mikroprogram PSK Stiahnuté: 25x | 09.09.2020

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich Stiahnuté: 20x | 08.09.2020

Zmluva o dielo-rekonštrukcia dažďovej a splaškovej kanalizácie v kaštieli v Radaticiach Stiahnuté: 32x | 13.08.2020

Dodatok k Zmluve-Slovak Telekom Stiahnuté: 25x | 11.08.2020

Zmluva o prijatí dotácie Výzva pre región-zverejnená dňa 6.8..2020 Stiahnuté: 30x | 06.08.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Radatice Fehamont Stiahnuté: 82x | 07.05.2020

Stránka