Navigácia

Obsah

Zmluvy

2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov Stiahnuté: 9x | 07.08.2019

Zmluva o dielo č.1/2019, zverejnená dňa 31.07.2019 Stiahnuté: 12x | 31.07.2019

Zmluva o dielo č.2/2019, zverejnená dňa 31.07.2019 Stiahnuté: 9x | 31.07.2019

Zmluva o dielo - správa registratúry Stiahnuté: 43x | 11.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb - Komensky Stiahnuté: 57x | 04.02.2019

2018

Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 141x | 29.03.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 134x | 29.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb – PZS, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 248x | 29.03.2018

Zmluva o dodávke stravy MŠ Rokycany, zverejnené dňa 24.1.2018 Stiahnuté: 131x | 24.01.2018

Zmluva o dielo požiarna zbrojnica Stiahnuté: 149x | 11.07.2018

Zmluva o dielo šatne Stiahnuté: 138x | 11.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 93x | 11.07.2018

Zmluva o dielo miestna komunikácia Stiahnuté: 145x | 19.07.2018

Zmluva SFZ Stiahnuté: 125x | 19.07.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 126x | 20.07.2018

Zmluva o balíčku GDPR Stiahnuté: 59x | 08.11.2018

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 52x | 10.12.2018

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Stiahnuté: 47x | 19.12.2018

Všeobecné podmienky - plyn Stiahnuté: 36x | 19.12.2018

Nájomná zmluva Požiarna zbrojnica DHZ Stiahnuté: 117x | 03.08.2018

Stránka