Navigácia

Obsah

Zmluvy

2020

Zmluva o dielo - zmeny a doplnky ÚPN obce Stiahnuté: 4x | 13.02.2020

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 15x | 30.01.2020

2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov Stiahnuté: 120x | 07.08.2019

Zmluva o dielo č.1/2019, zverejnená dňa 31.07.2019 Stiahnuté: 115x | 31.07.2019

Zmluva o dielo č.2/2019, zverejnená dňa 31.07.2019 Stiahnuté: 115x | 31.07.2019

Dodatok č.2 Natur-Pack Stiahnuté: 71x | 08.01.2019

Zmluva o dielo - správa registratúry Stiahnuté: 128x | 11.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb - Komensky Stiahnuté: 145x | 04.02.2019

Kúpna zmluva - predaj pozemkov Stiahnuté: 93x | 23.08.2019

Zmluva o NFP Stiahnuté: 112x | 22.07.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Stiahnuté: 74x | 08.10.2019

Kúpna zmluva - Slovak Telekom Stiahnuté: 18x | 02.12.2019

2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK Stiahnuté: 171x | 23.08.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 219x | 23.08.2018

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 181x | 12.09.2018

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb Stiahnuté: 175x | 05.10.2018

Všeobecné podmienky - plyn Stiahnuté: 103x | 19.12.2018

Dodatok č.1 Natur-Pack Stiahnuté: 74x | 26.04.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 217x | 29.03.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 205x | 29.03.2018

Stránka