Navigácia

Obsah

Materská škola 

V Radaticiach poskytuje predprimárne vzdelávanie Materská škola. Nachádza sa v strede obce mimo hlavného cestného ťahu v prekrásnom prostredí a disponuje priestranným školským dvorom. Areál je vybavený hojdačkami, preliezkami, pieskoviskom, ako aj rekreačnou časťou. Okolitá príroda umožňuje deťom  prechádzky do jej okolia, vnímať jej krásu, spoznávať nepoznané a obdivovať všetko, čo príroda ponúka. Našim cieľom je vytvoriť spokojnosť a vzdelávanie detí.

Riaditeľkou Materskej školy je Mgr. Jana Kochanová, ktorá sa spolu s pani učiteľkou Bc. Katkou Bartkovou venuje menším deťom. V triede starších detí vedú výchovno vzdelávací proces  Mgr. Stanislava Hudáková a Jana Piatková. Za čistotu je zodpovedná p. Monika Chovanová. MŠ navštevuje 40 detí. V novembri 2015 sme vyhrali súťaž Domestos pre školy. Čo to pre nás znamená? Že počas letných prázdnin v roku 2016 sme zrekonštruovali sociálne zariadenia v MŠ.  Obec získala finančné prostriedky vo výške 4000 € a  materiál v hodnote 4000 €. Je to výborný posun našej škôlky. Viac o pôsobení MŠ môžete nájsť na Facebooku – Materská Škola Radatice. V roku 2020 prechádza budova materskej školy rozsiahlou rekonštrukciou v rámci projektu: "Materská škola Radatice-zateplenie objektu". Na realizáciu prác získala obec dotáciu 80 000,- € z Environmentálneho fondu.

Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň, ktorej vedúca je p. Magdaléna Liptáková. Za chutné jedlá sa môžeme poďakovať p. kuchárke, Márii Jurkovej a pomocnej sile p. Ivete Šoltésovej. Z grantového programu p. Renáty Zmajkovičovej  a prostredníctvom Ľudia ľuďom sme získali 6820 €, vďaka ktorým sme kompletne zrekonštruovali školskú kuchyňu. 

.Materská škola

Materská škola 
Radatice 210
082 42
Okres Prešov

Telefón: +421 51 779 62 21 

Web:www.ms-radatice.szm.sk

Cirkevná základná škola

V obci pôsobí Cirkevná základná škola sv. Martina. Zriaďovateľom CZŠ sv. Martina je Košická arcidiecéza. Uvádzame vám odkaz na stránku školy.