Navigácia

Obsah

Zmluvy

2021

Dodatok č.9 k poistnej zmluve Stiahnuté: 4x | 23.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Výzvy pre región Stiahnuté: 5x | 22.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Výzvy Mikroprogram Stiahnuté: 10x | 12.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Výzvy Predsedu PSK Stiahnuté: 8x | 02.08.2021

Kúpna zmluva - MULTICLUB Stiahnuté: 29x | 25.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Stiahnuté: 75x | 17.05.2021

Príkazná zmluva č.28/VO/01/2021/POI Stiahnuté: 75x | 14.05.2021

Príkazná zmluva č.24/VO/01/2021/EL-KSVO Stiahnuté: 76x | 14.05.2021

Príkazná zmluva č.16/VO/01/2021/PL-KSVO Stiahnuté: 79x | 14.05.2021

Dohoda o postúpení pohľadávok obce Radatice na Tomáša Bugoša Stiahnuté: 42x | 30.03.2021

Dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a povinností Stiahnuté: 32x | 30.03.2021

Kúpna zmluva medzi obcou Radatice a Jozefom Turčíkom Stiahnuté: 50x | 30.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Stiahnuté: 27x | 17.03.2021

Mandátna zmluva - obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie - ZaD č.1 ÚPN-O Radatice Stiahnuté: 31x | 15.03.2021

Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Stiahnuté: 31x | 08.03.2021

Zluva o zneškodnení biologického odpadu_zverejnené 19.01.2021 Stiahnuté: 32x | 19.01.2021

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 41x | 11.01.2021

2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 42x | 22.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie Stiahnuté: 52x | 17.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb a dodávok tovaru - HORTI s.r.o. Stiahnuté: 50x | 30.11.2020

Stránka