Navigácia

Obsah

Zmluvy

2019

Zmluva o poskytovaní služieb - Komensky Stiahnuté: 34x | 04.02.2019

Zmluva o dielo - správa registratúry Stiahnuté: 24x | 11.02.2019

2018

Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 121x | 29.03.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 110x | 29.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb – PZS, zverejnené dňa 29.3.2018 Stiahnuté: 213x | 29.03.2018

Zmluva o dodávke stravy MŠ Rokycany, zverejnené dňa 24.1.2018 Stiahnuté: 111x | 24.01.2018

Zmluva o dielo požiarna zbrojnica Stiahnuté: 131x | 11.07.2018

Zmluva o dielo šatne Stiahnuté: 115x | 11.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuté: 77x | 11.07.2018

Zmluva o dielo miestna komunikácia Stiahnuté: 131x | 19.07.2018

Zmluva SFZ Stiahnuté: 101x | 19.07.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 105x | 20.07.2018

Nájomná zmluva Požiarna zbrojnica DHZ Stiahnuté: 97x | 03.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK Stiahnuté: 74x | 23.08.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 112x | 23.08.2018

Zmluva o nájme nehnuteľností Stiahnuté: 81x | 12.09.2018

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb Stiahnuté: 76x | 05.10.2018

Zmluva o balíčku GDPR Stiahnuté: 43x | 08.11.2018

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 34x | 10.12.2018

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Stiahnuté: 28x | 19.12.2018

Stránka