Navigácia

Obsah

Tlačivá

Tlačivá k daňovej povinnosti

čestné prehlásenie Stiahnuté: 260x | 16.05.2018

žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 163x | 16.05.2018

Tlačivá k stavebnému konaniu

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 218x | 16.05.2018

Ohlásenie stavebných prác, udržiavacích prác Stiahnuté: 152x | 16.05.2018

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 143x | 16.05.2018

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnost Stiahnuté: 251x | 16.05.2018

Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty Stiahnuté: 155x | 16.05.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD Stiahnuté: 220x | 16.05.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb Stiahnuté: 236x | 16.05.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie Stiahnuté: 130x | 16.05.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu Stiahnuté: 174x | 16.05.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie Stiahnuté: 236x | 16.05.2018

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia Stiahnuté: 229x | 16.05.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia, využitia územia Stiahnuté: 144x | 16.05.2018

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete Stiahnuté: 125x | 16.05.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením_prístavby a nadstavby Stiahnuté: 115x | 16.05.2018

Žiadosť o povolenia na zmenu užívania stavby ak nie je spojená so stavebným konaním Stiahnuté: 132x | 16.05.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu Stiahnuté: 206x | 16.05.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 168x | 16.05.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska Stiahnuté: 220x | 16.05.2018

Stránka