Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

pripravuje sa...

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

1/2020

za prepis do obecnej kroniky za roky 2005-2018

1 430,00 EUR Jedentisícštyristotridsaťeur

Ing. Vlastimil Bartko

Obec Radatice

2020003

za výmenu kotla KKO 30 KW

1 574,90 EUR Jedentisícpäťstosedemdesiatštyrieuradeväťdesiatcentov

Pavol Pulík

Obec Radatice

20200005

za zverejnenie súhrnných správ za 1.Q 2020 a za verejné obstarávanie - Poskytovanie služieb v odpado

650,00 EUR Šestopäťdesiateur

ORIM TENDER, s.r.o.

Obec Radatice

20200006

rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Radatice

1 190,87 EUR Jedentisícjedenstodeväťdesiateur 87/100

MK hlas s.r.o.

Obec Radatice

20200007

za vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia dažďovej a splaškovej kanalizácie v kaštiel

1 200,00 EUR Jedentisícdvestoeur

Ing. Vladimír Hrico

Obec Radatice

20200008

za zásahové oblečenie, svietidlá, savicu A110 pre DHZ Radatice

2 105,00 EUR Dvetisícjedenstopäťeur

Jozef Cihý

Obec Radatice

20200011

za banketové stoličky a stoly vrátane dopravy do obce Radatice

4 824,00 EUR Štyritisícosmestodvadsaťštyrieur

bajex s.r.o.

Obec Radatice

20200012

za stavebné práce vo vnútorných priestoroch kaštieľa

1 190,00 EUR Jedentisícjedenstodeväťdesiateur

Miroslav Schankweiler Duleba

Obec Radatice

20200015

za verejné obstarávanie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Radatice

500,00 EUR Päťstoeur

ORIM TENDER, s.r.o.

Obec Radatice

20200019

za záchranné práce pri III. stupni povodňovej aktivity

5 045,00 EUR Päťtisícštyridsaťpäťeur

GEOS,s.r.o.

Obec Radatice

201901/1

Prepis do obecnej kroniky za obdobie 1990-2004

1 430,00 EUR Jedentisícštyristotridsaťeur

Ing. Vlastimil Bartko

Obec Radatice

201902/1

oprava motora PPS-12

4 500,00 EUR Štyritisícpäťstoeur

Válek Autosport

Obec Radatice

201902/2

za stavebné práce na budove obecného úradu

1 100,00 EUR Jedentisícjedenstoeur

Peter Stašik

Obec Radatice

201903/1

za projektovú dokumentáciu - Rekonštrukcia priestorov MŠ Radatice

4 400,00 EUR Štyritisícštyristoeur

mArchus Plus, s.r.o.

Obec Radatice

201904/1

za opravu čerpadla PPS-12

3 300,00 EUR Tritisíctristoeur

Válek Autosport

Obec Radatice

201906/1

za traktorovú kosačku a oleje do kosačky

3 704,47 EUR Tritisícsedemstoštyrieuraštyridsaťsedemcentov

POWER-PLUS-LR,s.r.o.

Obec Radatice

201907/1

za interiérové nábytky do kancelárie obecného úradu

2 800,00 EUR Dvetisícosemstoeur

Interiérové štúdio III, s.r.o.

Obec Radatice

201908/1

za materiálno-technické vybavenie do požiarnej zbrojnice

2 890,00 EUR Dvetisícosemstodeväťdesiateur

FLORIAN,s.r.o.

Obec Radatice

201908/2

za prekládku optického vedenia kamerového systému, z dôvodu rekonštrukcie distribučnej sústavy

1 138,27 EUR Jedentisícjedenstotridsaťosemeuradvadsaťsedemcentov

KAMTEL,s.r.o.

Obec Radatice

201909/1

dodávka a montáž osvetlenia na multifunkčnom ihrisku

3 360,00 EUR Tritisíctristošesťdesiateur

Pesmenpol spol. s r. o.

Obec Radatice

201909/2

dodávka a montáž kamier na multifunkčnom ihrisku

1 544,40 EUR Jedentisícpäťstoštyristoštyridsaťeur 40/100

KAMTEL,s.r.o.

Obec Radatice

201910/2

dodanie a montáž vchodových dverí

3 200,00 EUR Tritisícdvestoeur

Peter Jaš

Obec Radatice

201911/1

výmena a doplnenie LED pouličného osvetlenia v obci

4 948,80 EUR Štyritisícdeväťstoštyridsaťosemeur 80/100

CITYLED s.r.o.

Obec Radatice

201911/4

za práce externého projektového manažéra : Radatice-Multifunkčné a detské ihrisko

3 000,00 EUR Tritisíceur

Energia plus s.r.o.

Obec Radatice

201912/1

za verejné obstarávanie na predmet zákazky stavebné práce - Materská škola - zateplenie objektu

1 000,00 EUR Jedentisíceur

Patrik Kočiš-DREVTECH

Obec Radatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: