Navigácia

Obsah

Zmluvy

2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 200x | 18.12.2015

Zmluva-potraviny v ŠJ Stiahnuté: 174x | 05.01.2016

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Stiahnuté: 175x | 30.12.2015

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti 2 Stiahnuté: 175x | 30.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve_Naturpack Stiahnuté: 177x | 06.11.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Stiahnuté: 84x | 14.07.2015

Kúpna zmluva-kosačka Stiahnuté: 178x | 04.09.2015

MZ-VO-Ostránenie čiernych skládok Stiahnuté: 152x | 22.09.2015

ukončenie nájomnej zmluvy Stiahnuté: 185x | 10.11.2015

Zmluva o pripojení Stiahnuté: 166x | 04.09.2015

Zmluva o pripojení 2 Stiahnuté: 160x | 04.09.2015

Zmluva VKK Stiahnuté: 160x | 04.09.2015

Mandátna zmluva o vykonaní pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 205x | 04.09.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 185x | 08.07.2015

2014

Zmluva o dielo-živičné úpravy na miestnych komunikáciách Stiahnuté: 156x | 03.09.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR Stiahnuté: 205x | 11.12.2014

Zmluva o dielo-zastávky Stiahnuté: 169x | 27.05.2014

Úrazové poistenie Stiahnuté: 175x | 27.05.2014

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA Stiahnuté: 182x | 03.07.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 165x | 22.07.2014

Stránka