Navigácia

Obsah

Zmluvy

2013

Zmluva o dielo č 12 R/2013 Stiahnuté: 158x | 23.09.2013

Poistná zmluva Kooperativa Stiahnuté: 170x | 31.08.2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 172x | 30.08.2013

Zmluva o audite Stiahnuté: 165x | 13.06.2013

DOXX stravné lístky Stiahnuté: 159x | 08.04.2013

Licenčná zmluva o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom Stiahnuté: 178x | 23.02.2013

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Stiahnuté: 174x | 06.02.2013

Komunálna poisťovňa Stiahnuté: 184x | 01.01.2013

Darovacia zmluva č. 2 Stiahnuté: 173x | 20.02.2013

2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 164x | 12.11.2012

Nájomná zmluva č. 828 Stiahnuté: 172x | 27.04.2012

Zmluva o dielo- Kanalizácia na dažďovú vodu Stiahnuté: 191x | 12.11.2012

Zmluva o dielo Stiahnuté: 155x | 18.02.2012

Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb Stiahnuté: 152x | 09.01.2012

Zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 171x | 23.01.2012

Kúpna zmluva 10/2012 Stiahnuté: 181x | 31.10.2012

Kúpna zmluva č. 2 Stiahnuté: 208x | 27.03.2013

Kúpna zmluva Stiahnuté: 234x | 02.04.2012

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Stiahnuté: 174x | 23.11.2011

Darovacia zmluva č. 1 Stiahnuté: 191x | 16.08.2012

Stránka