Navigácia

Obsah

Zmluvy

2013

Komunálna poisťovňa Stiahnuté: 174x | 01.01.2013

Darovacia zmluva č. 2 Stiahnuté: 165x | 20.02.2013

2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 155x | 12.11.2012

Nájomná zmluva č. 828 Stiahnuté: 157x | 27.04.2012

Zmluva o dielo- Kanalizácia na dažďovú vodu Stiahnuté: 180x | 12.11.2012

Zmluva o dielo Stiahnuté: 148x | 18.02.2012

Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb Stiahnuté: 144x | 09.01.2012

Zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 162x | 23.01.2012

Kúpna zmluva 10/2012 Stiahnuté: 169x | 31.10.2012

Kúpna zmluva č. 2 Stiahnuté: 193x | 27.03.2013

Kúpna zmluva Stiahnuté: 221x | 02.04.2012

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Stiahnuté: 166x | 23.11.2011

Darovacia zmluva č. 1 Stiahnuté: 182x | 16.08.2012

2011

Zmluva o dielo č. 7 R/2011 Stiahnuté: 195x | 07.03.2011

Dodatok k zmluve č 7 R/2011 Stiahnuté: 148x | 29.03.2011

Kúpna zmluva – hasičské auto Stiahnuté: 169x | 08.11.2011

Zmluva na dodávku programového vybavenia Stiahnuté: 162x | 18.02.2011

Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenia Stiahnuté: 154x | 12.01.2011

Zmluva o inštalácii a užívaní telekomunikačného zariadenia Stiahnuté: 196x | 07.10.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 172x | 31.03.2011

Stránka