Navigácia

Obsah

Zmluvy

2016

Dodatok k zmluve-Slovak Telecom Stiahnuté: 166x | 15.01.2016

Mandátna zmluva 2 Stiahnuté: 150x | 18.01.2016

Mandátna zmluva Stiahnuté: 157x | 12.01.2016

Kúpna zmluva Stiahnuté: 147x | 11.01.2016

2015

Dohoda o poskytovaní údajov Stiahnuté: 152x | 13.07.2015

Zmluva o zabezp.technického zhodnotenia has.vozidiel Stiahnuté: 150x | 04.09.2015

Zmluva o dielo-RCM trade Stiahnuté: 184x | 11.11.2015

Zluva o grantovom účte Stiahnuté: 163x | 12.11.2015

Zmluva o odstránení nelegálnej skládky Stiahnuté: 181x | 12.11.2015

Zmluva o činnosti stavebného a technického dozoru a stavbyvedúceho Stiahnuté: 164x | 30.11.2015

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 177x | 07.12.2015

Zmluva-Environmentálny fond, zverejnená d§a 4.12.2015 Stiahnuté: 161x | 04.12.2015

Zmluva-Slovenský letecký zväz Stiahnuté: 170x | 14.09.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 189x | 18.12.2015

Zmluva-potraviny v ŠJ Stiahnuté: 166x | 05.01.2016

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Stiahnuté: 166x | 30.12.2015

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti 2 Stiahnuté: 167x | 30.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve_Naturpack Stiahnuté: 168x | 06.11.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Stiahnuté: 76x | 14.07.2015

Kúpna zmluva-kosačka Stiahnuté: 163x | 04.09.2015

Stránka