Navigácia

Obsah

Zmluvy

2012

Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb Stiahnuté: 83x | 09.01.2012

Zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 94x | 23.01.2012

Kúpna zmluva 10/2012 Stiahnuté: 91x | 31.10.2012

Kúpna zmluva č. 2 Stiahnuté: 103x | 27.03.2013

Kúpna zmluva Stiahnuté: 114x | 02.04.2012

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Stiahnuté: 95x | 23.11.2011

Darovacia zmluva č. 1 Stiahnuté: 107x | 16.08.2012

2011

Zmluva o dielo č. 7 R/2011 Stiahnuté: 84x | 07.03.2011

Dodatok k zmluve č 7 R/2011 Stiahnuté: 89x | 29.03.2011

Kúpna zmluva – hasičské auto Stiahnuté: 95x | 08.11.2011

Zmluva na dodávku programového vybavenia Stiahnuté: 99x | 18.02.2011

Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenia Stiahnuté: 83x | 12.01.2011

Zmluva o inštalácii a užívaní telekomunikačného zariadenia Stiahnuté: 86x | 07.10.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 96x | 31.03.2011

Zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 90x | 20.12.2011

Kúpna zmluva č. 3 Stiahnuté: 113x | 24.11.2011

Stránka