Navigácia

Obsah

Zmluvy

2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 115x | 30.08.2013

Zmluva o audite Stiahnuté: 114x | 13.06.2013

DOXX stravné lístky Stiahnuté: 106x | 08.04.2013

Licenčná zmluva o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom Stiahnuté: 127x | 23.02.2013

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Stiahnuté: 114x | 06.02.2013

Komunálna poisťovňa Stiahnuté: 130x | 01.01.2013

Darovacia zmluva č. 2 Stiahnuté: 122x | 20.02.2013

2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 114x | 12.11.2012

Nájomná zmluva č. 828 Stiahnuté: 116x | 27.04.2012

Zmluva o dielo- Kanalizácia na dažďovú vodu Stiahnuté: 133x | 12.11.2012

Zmluva o dielo Stiahnuté: 110x | 18.02.2012

Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb Stiahnuté: 106x | 09.01.2012

Zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 119x | 23.01.2012

Kúpna zmluva 10/2012 Stiahnuté: 126x | 31.10.2012

Kúpna zmluva č. 2 Stiahnuté: 140x | 27.03.2013

Kúpna zmluva Stiahnuté: 155x | 02.04.2012

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Stiahnuté: 125x | 23.11.2011

Darovacia zmluva č. 1 Stiahnuté: 137x | 16.08.2012

2011

Zmluva o dielo č. 7 R/2011 Stiahnuté: 136x | 07.03.2011

Dodatok k zmluve č 7 R/2011 Stiahnuté: 114x | 29.03.2011

Stránka