Navigácia

Obsah

Zmluvy

2015

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti 2 Stiahnuté: 150x | 30.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve_Naturpack Stiahnuté: 154x | 06.11.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Stiahnuté: 62x | 14.07.2015

Kúpna zmluva-kosačka Stiahnuté: 146x | 04.09.2015

MZ-VO-Ostránenie čiernych skládok Stiahnuté: 132x | 22.09.2015

ukončenie nájomnej zmluvy Stiahnuté: 153x | 10.11.2015

Zmluva o pripojení Stiahnuté: 142x | 04.09.2015

Zmluva o pripojení 2 Stiahnuté: 135x | 04.09.2015

Zmluva VKK Stiahnuté: 137x | 04.09.2015

Mandátna zmluva o vykonaní pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 178x | 04.09.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 159x | 08.07.2015

2014

Zmluva o dielo-živičné úpravy na miestnych komunikáciách Stiahnuté: 129x | 03.09.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR Stiahnuté: 177x | 11.12.2014

Zmluva o dielo-zastávky Stiahnuté: 146x | 27.05.2014

Úrazové poistenie Stiahnuté: 148x | 27.05.2014

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA Stiahnuté: 147x | 03.07.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 141x | 22.07.2014

2013

Zmluva o dielo č 12 R/2013 Stiahnuté: 134x | 23.09.2013

Poistná zmluva Kooperativa Stiahnuté: 148x | 31.08.2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 144x | 30.08.2013

Stránka