Navigácia

Obsah

Zmluvy

2016

Zmluva o vykonaní exekúcie Stiahnuté: 109x | 15.01.2016

Dodatok k zmluve-Slovak Telecom 2 Stiahnuté: 84x | 15.01.2016

Dodatok k zmluve-Slovak Telecom Stiahnuté: 89x | 15.01.2016

Mandátna zmluva 2 Stiahnuté: 78x | 18.01.2016

Mandátna zmluva Stiahnuté: 87x | 12.01.2016

Kúpna zmluva Stiahnuté: 83x | 11.01.2016

2015

Zmluva o pripojení Stiahnuté: 86x | 04.09.2015

Zmluva o pripojení 2 Stiahnuté: 81x | 04.09.2015

Zmluva VKK Stiahnuté: 81x | 04.09.2015

Mandátna zmluva o vykonaní pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 99x | 04.09.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 97x | 08.07.2015

Dohoda o poskytovaní údajov Stiahnuté: 79x | 13.07.2015

Zmluva o zabezp.technického zhodnotenia has.vozidiel Stiahnuté: 83x | 04.09.2015

MZ-VO-Ostránenie čiernych skládok Stiahnuté: 78x | 22.09.2015

Kúpna zmluva-kosačka Stiahnuté: 87x | 04.09.2015

ukončenie nájomnej zmluvy Stiahnuté: 88x | 10.11.2015

Zmluva o dielo-RCM trade Stiahnuté: 92x | 11.11.2015

Zluva o grantovom účte Stiahnuté: 89x | 12.11.2015

Zmluva o odstránení nelegálnej skládky Stiahnuté: 105x | 12.11.2015

Zmluva o činnosti stavebného a technického dozoru a stavbyvedúceho Stiahnuté: 90x | 30.11.2015

Stránka