Navigácia

Obsah

Zmluvy

2016

Mandátna zmluva Stiahnuté: 65x | 12.01.2016

Kúpna zmluva Stiahnuté: 62x | 11.01.2016

2015

Zmluva o pripojení Stiahnuté: 65x | 04.09.2015

Zmluva o pripojení 2 Stiahnuté: 60x | 04.09.2015

Zmluva VKK Stiahnuté: 63x | 04.09.2015

Mandátna zmluva o vykonaní pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 77x | 04.09.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 75x | 08.07.2015

Dohoda o poskytovaní údajov Stiahnuté: 57x | 13.07.2015

Zmluva o zabezp.technického zhodnotenia has.vozidiel Stiahnuté: 61x | 04.09.2015

MZ-VO-Ostránenie čiernych skládok Stiahnuté: 59x | 22.09.2015

Kúpna zmluva-kosačka Stiahnuté: 66x | 04.09.2015

ukončenie nájomnej zmluvy Stiahnuté: 68x | 10.11.2015

Zmluva o dielo-RCM trade Stiahnuté: 76x | 11.11.2015

Zluva o grantovom účte Stiahnuté: 70x | 12.11.2015

Zmluva o odstránení nelegálnej skládky Stiahnuté: 88x | 12.11.2015

Zmluva o činnosti stavebného a technického dozoru a stavbyvedúceho Stiahnuté: 71x | 30.11.2015

Zmluva-Environmentálny fond, zverejnená d§a 4.12.2015 Stiahnuté: 71x | 04.12.2015

Dodatok k zmluve o dielo Stiahnuté: 64x | 07.12.2015

Zmluva-Slovenský letecký zväz Stiahnuté: 73x | 14.09.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 74x | 18.12.2015

Stránka